En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


Vyhľadávanie riadku v komponente PxWebQuery, podľa zadanej hodnoty a názvu stĺpca v ktorom sa má vyhľadávaťPokiaľ potrebujem vyhľadávať v tabuľke komponenty PxWebQuery, môžeme to vykonať cez príkaz Find, viac príklad:

if(wquAdresar.Find("%ško%","name")!=-1)
  lblAdresar3.Text = wquAdresar.Fields["name"].ToString();


Definícia príkazu Find:

public Int32 Find(string SearchValue,string sFieldName);


Popis parametrov príkazu Find:

Návratová hodnota príkazu Find je ItemIndex(index riadka, ktorý zodpovedá výberovým kritériám) komponenty PxWebQuery, v prípade že hľadaním sa nenájde žiaden riadok, potom návratová hodnota je -1.

SearchValue - hodnota, podľa ktorej sa vyhľadáva, v danom stĺpci zadanom v parametre sFieldName.
Hodnotu SearchValue, môžeme vybaviť napr. percentami "%", funkcionalita je podobná, ako pri SQL príkaze "Like"
sFieldName - názov stĺpca, v ktorom je hľadaný daný reťazec

Ďalej komponenta PxWebQuery, umožňuje vyhľadávanie podľa primárneho kľúča, viac príklad dole:

if (wquAdresar.FindByIdPK(6)!=-1)
  lblAdresar4.Text = wquAdresar.Fields["name"].ToString();


Návratová hodnota príkazu FindByIdPK je ItemIndex(index riadka, ktorý zodpovedá výberovým kritériám) komponenty PxWebQuery, v prípade že hľadaním sa nenájde žiaden riadok, potom návratová hodnota je -1. Ako vyhľadávací parameter sa zadáva platná hodnota primárneho kľúča.


Nastavenie pozície kurzora riadku, v komponente PxSuperGridNastavenie pozície kurzora v komponente PxSuperGrid môžeme priradeným hodnoty 0..RecordCount - 1 do property ItemIndex komponenty PxWebQuery, na ktorú je napojená komponenta PxSuperGrid.

if (wquAdresar.FindByIdPK(6) != -1)
  wquAdresar.ItemIndex = wquAdresar.FindByIdPK(6);Výber, selekcia viacerých riadkov, ktoré vyhovujú výberovým kritériámS pomocou komponenty PxWebQuery, môžeme urobiť aj výber viac riadkov ako je jeden, pokiaľ tak umožňujú výberové kritéria. Príkaz wquAdresar.DataSource() nám vracia objekt DataTable. Objekt DataTable podporuje selektovanie, výber riadkov. Viac príklad dole:

//Vypise cisla Id riadkov, ktore vyhovuju vvyberovemu kriteriu
DataRow[] dr = null;
dr = wquAdresar.DataSource().Select("name like '%a%'", "name");

ArrayList aList = new ArrayList();
Int32 iOrdValue = 0;

for (Int32 iCykl = 0; iCykl < dr.Length; iCykl++)
{
  //Tato klauzula vykonava DISTINCT
  if (!aList.Contains(dr[iCykl].ItemArray.GetValue(iOrdValue).ToString()))
  {
    aList.Add(dr[iCykl].ItemArray.GetValue(iOrdValue).ToString());
  }
}
string s = String.Empty;
for (Int32 iCykl2 = 0; iCykl2 < aList.Count; iCykl2++)
{
  s = s + ", " + aList[iCykl2].ToString();
}
lblAdresar5.Text = s;


Táto rutinka nám urobí výpis všetkých id riadkov ktoré vyhovujú výberovému kritériu, v tomto prípade, sú to riadky u ktorých v stlpci "name", sa v texte nachádza písmeno "a".Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxWebQuery, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.


P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
3.1.1
-10.
Adresar.aspx
Adresar.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()