En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


Procedúra ReOpen komponenty PxWebQuery a znovu načítanie dát do komponenty PxWebQueryAk chceme do komponenty PxWebQuery znova načítať dáta, takzvaný refresh, nemusíme to robiť cez zatváranie a znovu otváranie komponenty PxWebQuery, ale môžeme to urobiť cez procedúru "ReOpen()". Procedúra "ReOpen()" je veľmi rýchla, a doporučuje sa použiť pri zmene SQL príkazu. Viac príklad dole:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if ((!IsPostBack)&&(wquAdresar.Active==false))
  {
    wquAdresar.ConnectString = "User Id=adr;Password=aa;Data Source=xe;";
    wquAdresar.SQLSelect = "select idadresar , name, address, create_date from Adresar";
    wquAdresar.Open();
  }
  else
  {
    wquAdresar.SQLSelect = "select idadresar , name, address, create_date from Adresar
    where name like 'a%'";
    wquAdresar.ReOpen();
  }
  grdAdresar.PxDataSource = wquAdresar;
  grdAdresar.DataBind();
}


Iný prípad je, automatický refresh, ktorý môžeme spustiť na pozadí komponenty PxWebQuery. Komponenta PxWebQuery dokáže pri svojom behu, na pozadí vykonávať automatický refresh, a aktualizovať si obsah dát tabuľky. Tento refresh sa dá zapnúť nastavením property AutomaticRefresh na hodnotu true. Do property IntervalQueryRefresh ešte môžeme zadať hodnotu intervalu v sekundách. Po vypršaní tohto intervalu, od posledného načítania alebo refrešovania dát, bude vykonaný nový refresh dát komponenty PxWebQuery. Pokiaľ do property IntervalQueryRefresh nezadáte žiadnu hodnotu, použije sa defaultna hodnota 120 sekúnd, teda ku automatickému refrešu bude dochádzať každé dve minúty.

wquAdresar.Open();
wquAdresar.AutomaticRefresh = true;
wquAdresar.IntervalQueryRefresh = 180; //v sekundach
Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()