En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


PxJSDatePicker - komponenta pre zadanie dátumu, postavená na JavaScripteKomponenta PxJSDatePicker, je komponentou kalendárika založeného na JavaScripte. Táto komponenta slúži na výber dátumu v prehľadnom menu, výber aktuálneho alebo zvoleného dátumu, poprípade zvolenie režimu ručného zadania dátumu. Dole na obrázku je zobrazený kalendárik komponenty PxJSDatePicker:

Obrázok formulára PxJSDatePicker


Pokiaľ chceme pracovať s komponentou PxJSDatePicker, musíme si ju v súbore AddAdresar.aspx zadefinovať nasledovne:

<Prx:PxJSDatePicker ID="edtCREATE_DATE" runat="server" AddTableRow="True"></Prx:PxJSDatePicker>

V súbore AddAdresar.aspx.cs pripojíme komponentu PxJSDatePicker na komponentu PxWebQuery nasledovným spôsobom:

edtCREATE_DATE.PxDataSource = wquAdresar;
edtCREATE_DATE.FieldName = "CREATE_DATE";

Na zarovnanie komponenty sa opäť používajú property AddTableRow, TableBegin a TableEnd, ktoré sú dobre popísané a rozobrané v časti kde je popísaná komponenta PxEdit.

Pokiaľ by sme chceli zmeniť formát dátumu, môžeme to urobiť cez property DateFormat, viac príklad dole:

edtCREATE_DATE.DateFormat = "d.M.yyyy hh:mm:ss";

Zadanie tohto formátu, sa nám na komponente PxJSDatePicker prejaví nasledovne, viac na obrázku dole:

Obrázok PxJSDatePicker - formátovanie


Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxJSDatePicker, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.


P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
1.10. Adresar.aspx
Adresar.aspx.cs
AddAdresar.aspx
AddAdresar.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môľete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()