En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


Načítanie dát z databázy Oracle, MS SQL, MySQL, FireBird, Interbase pomocou komponenty PxWebQueryProstredníctvom komponenty PxWebQuery, môžeme celkom jednoducho načítať dáta z databázy a z takto načítanými dátami môžeme celkom ľahko pracovať. V našom príklade, do property ConnectString, priraďujeme ConnectionString,a do property SQLSelect, priraďujeme SQL príkaz, ktorý sa týka dát, ktoré chceme načítať. Potom načítanie dát vykonáme príkazom Open.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if ((!IsPostBack)&&(wquAdresar.Active==false))
  {
    wquAdresar.ConnectString = "User Id=adr;Password=aa;Data Source=xe;";
    wquAdresar.SQLSelect = "select idadresar , name, address, create_date from Adresar";
    wquAdresar.Open();
  }
}Programové vkladanie nového riadku do databázy pomocou komponenty PxWebQuery


Na to aby ste prostredníctvom PxWebQuery vkladali nové riadky potrebujete vytvoriť sequenciu, z ktorej si komponenta PxWebQuery načíta jedinečné ID pre svoj primárny kľúč. Názov sequencie, by ste mali vytvoriť nasledujúcim spôsobom.

SEQ_"názov stĺpca primárneho kľúča"

Preto, keď tvoríte nové tabuľky nedávajte názov stĺpcu s primárnym kľúčom len "ID", ale napríklad ID+"názov tabuľky".
V našom príklade, aby nám fungovalo aj vkladanie dát do databázy, vytvoríme sequenciu SQL príkazom:

CREATE SEQUENCE SEQ_IDADRESAR
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  MAXVALUE 1E18
  NOMINVALUE
  NOORDER
  NOCACHE
  NOCYCLE;


Pozor !!!    Samozrejme pod inými databázovými platformami, sa sequencia vytvára inak, viac sa môžete o tomto dočítať v štvrtej časti " špecifikácia nasadenia Px Frameworku pod rôznymi databázovými platformami (Oracle, MS SQL, MySQL, FireBird, InterBase)".

Preto, keď zadáme príkaz wquAdresar.Insert(), komponenta PxWebQuery automaticky zavolá sequenciu, a tá vygeneruje nové ID pre primárny kľúč. My sa už nemusíme starať, o generovanie a priradenie jedinečného kľúča do fieldu, kde sa zadáva ID primárneho kľúča.
Viac príklad:

wquAdresar.Insert();
wquAdresar.Fields["name"] = "Grof Monte Christo";
wquAdresar.Fields["idpravnaforma"] = "Fyzická osoba";
wquAdresar.Fields["address"] = "Karlovarska 2";
wquAdresar.Fields["create_date"] = "04.07.2010";
wquAdresar.Fields["invalid_adress"] = "N";
wquAdresar.Post();
Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxWebQuery, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.


P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
1.1. Adresar.aspx
Adresar.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()