En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


Programové vkladanie nového riadku do databázy pomocou komponenty PxWebQueryNa to aby ste prostredníctvom PxWebQuery vkladali nové riadky potrebujete vytvoriť sequenciu, z ktorej si komponenta PxWebQuery načíta jedinečné ID pre svoj primárny kľúč. Názov sequencie, by ste mali vytvoriť nasledujúcim spôsobom.

SEQ_"názov stĺpca primárneho kľúča"

Preto, keď tvoríte nové tabuľky nedávajte názov stĺpcu s primárnym kľúčom len "ID", ale napríklad ID+"názov tabuľky".
V našom príklade, aby nám fungovalo aj vkladanie dát do databázy, vytvoríme sequenciu SQL príkazom:

CREATE SEQUENCE SEQ_IDADRESAR
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  MAXVALUE 1E18
  NOMINVALUE
  NOORDER
  NOCACHE
  NOCYCLE;


Pozor !!!    Samozrejme pod inými databázovými platformami, sa sequencia vytvára inak, viac sa môžete o tomto dočítať v štvrtej časti " špecifikácia nasadenia Px Frameworku pod rôznymi databázovými platformami (Oracle, MS SQL, MySQL, FireBird, InterBase)".

Preto, keď zadáme príkaz wquAdresar.Insert(), komponenta PxWebQuery automaticky zavolá sequenciu, a tá vygeneruje nové ID pre primárny kľúč. My sa už nemusíme starať, o generovanie a priradenie jedinečného kľúča do fieldu, kde sa zadáva ID primárneho kľúča.
Viac príklad:

wquAdresar.Insert();
wquAdresar.Fields["name"] = "Grof Monte Christo";
wquAdresar.Fields["idpravnaforma"] = "Fyzická osoba";
wquAdresar.Fields["address"] = "Karlovarska 2";
wquAdresar.Fields["create_date"] = "04.07.2010";
wquAdresar.Fields["invalid_adress"] = "N";
wquAdresar.Post();Programová editácia existujúceho riadku v databáze pomocou komponenty PxWebQueryEditovať, opravovať už existujúci riadok, môžeme obdobne ako v predchádzajúcom príklade, len príkaz Insert, nahradíme príkazom Edit.

wquAdresar. Edit();
wquAdresar.Fields["name"] = "Juraj Peter Tarnoci";
wquAdresar.Fields["idpravnaforma"] = "Fyzická osoba";
wquAdresar.Fields["address"] = "Fatranska 22";
wquAdresar.Fields["create_date"] = "12.10.2010";
wquAdresar.Fields["invalid_adress"] = "N";
wquAdresar.Post();


Pokiaľ poznáme ID riadku, ktorý chceme editovať, môžeme si ho vyhľadať nasledujúcim spôsobom:

if (wquAdresar.FindByIdPK(6)!=-1)
  lblAdresar4.Text = wquAdresar.Fields["name"].ToString();


V našom prípade, číslo 6 je ID stĺpca primárneho kľúča riadku, ktorý hľadáme a do komponenty Label je zapísaný výsledok hľadania, a to hodnota stĺpca "name".


Programové zmazanie existujúceho riadku v databáze pomocou komponenty PxWebQueryMazať už existujúci riadok, môžeme cez príkaz Delete, komponenty PxWebQuery. Pomocou príkazu FindByIdPK, môžeme vyhľadať riadok, ktorý chceme zmazať, a príkazom Delete vykonať mazanie, daného riadku.

if (wquAdresar.FindByIdPK(6)!=-1)
  wquAdresar.Delete();
Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxWebQuery, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.


P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
3.1.1
-10.
Adresar.aspx
Adresar.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()