En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


PxDbNavigator - komponenta pre prácu z komponentov PxWebQuery, posúvanie kurzora riadku a pod.Komponenta PxDbNavigator slúži na posúvanie, respektíve na zmenu pozície kurzora, býva doplnkom ku komponente PxSuperGrid. Komponenta PxDbNavigator sa pripája na komponentu PxWebQuery, a pri stlačený príslušného tlačítka, sa prevedená zmena zobrazí aj v komponente PxSuperGrid, posunutým kurzora, alebo nejakou inou operáciou. Komponenta PxDbNavigator vyzerá nasledovne:

Obrázok komponenty PxDbNavigator


Pokiaľ chceme pracovať s komponentou PxDbNavigator, musíme si ju v súbore Adresar.aspx zadefinovať nasledovne:

<Prx:PxDbNavigator ID="dbnAdresar" runat="server" />

V súbore Adresar.aspx.cs pripojíme komponentu PxDbNavigator na komponentu PxWebQuery nasledovným spôsobom:

dbnAdresar.PxDataSource = wquAdresar;

Zobrazenie tlačítok môžeme ovládať cez property PxVisibleButtons, nasledovným spôsobom:

dbnAdresar.PxVisibleButtons = "FRNLIEDPC";

Tu v ďalšom je popísaná legenda, podľa ktorej sa zobrazujú jednotlivé tlačítka, pokiaľ je do property PxVisibleButtons zapísané konkrétne písmeno, tak sa v komponente PxDbNavigator, zobrazí príslušné tlačítko, ktoré zodpovedá tomuto písmenu:

 F - (First) presun kurzora na prvý riadok v komponente PxWebQuery
 R - (Prior) presun kurzora na predchádzajúci riadok v komponente PxWebQuery
 N - (Next) presun kurzora na nasledujúci riadok v komponente PxWebQuery
 L - (Last) presun kurzora na posledný riadok v komponente PxWebQuery
 I - (Insert) uvedenie komponenty PxWebQuery do stavu vkladania nového riadku
 E - (Edit) uvedenie komponenty PxWebQuery do stavu editácie, zmeny aktuálneho riadku
 D - (Delete) zmazanie aktuálneho riadku v komponente PxWebQuery
 P - (Post) uloženie zmien dát po editácii, alebo vkladaní nového riadku komponenty PxWebQuery
 C - (Cancel) zrušenie zmien dát po editácii, alebo vkladaní nového riadku komponenty PxWebQueryĎalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()