En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


Nastavenie jazykovej mutácie Px FrameworkuPx Framework momentálne podporuje nasledujúce jazykové mutácie, ich výpis nájdete dole.


Culture Name Culture Identifier Language-Country/Region
 sk-SK  0x041B  Slovak - Slovakia
 cs-CZ  0x0405  Czech - Czech Republic
 en-US  0x0409  English - United States


Meniť jazykovú mutáciu, môžete zadaním reťazca "Culture Name" do property CurrentCulture statického objektu PxCulture. Toto by sa malo vykonať hneď pri štarte aplikácie a v každom formulári, v procedúre "Page_Load". Viac výpis zdrojového kódu dole:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  PxCulture.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("cs-CZ");
     ...


Pokiaľ by ste chceli zvoliť anglickú mutáciu, môžete to vykonať nasledujúcim spôsobom:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  PxCulture.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US");
     ...


Zadanie jazykovej mutácie ovplyvňuje komponenty, ako sú PxSuperGrid, PxComboBox, PxFlyComboBox, PxJSDatePicker a objekty validácie, ktoré obsahujú texty chybových správ. Pokiaľ nezadáte jazykovú mutáciu, Px Framework si ju zistí sám z konfigurácie IIS servera, a tú bude používať defaultne pre všetky stránky.Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()