En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


PxWebQuery - komponenta pre prácu s databázou Oracle, MS SQL, MySQL, FireBird, InterbaseKomponenta PxWebQuery je komponentou, ktorá umožňuje rýchlu prácu z databázou, natiahnutie dát z databázy, ich zobrazenie a úpravu(vkladanie riadku, editovanie a mazanie), prípadné hľadanie a výber dát. Súčasťou komponenty PxWebQuery je objekt DataTable, do ktorého sa naťahujú dáta, definované SQL príkazom.

V súbore *.aspx sa komponenta PxWebQuery definuje nasledovne:

<Prx:PxWebQuery ID="wquAdresar" runat="server" Value="wquAdresar"/>

Ak chceme, aby komponenty Px Frameworku boli viditeľné v aspx súboroch, musíme si v hlavičke súboru zadefinovať "Prx" prefix. Toto vykonáme nasledovne:

<%@ Register TagPrefix="Prx" Namespace="PxControls" Assembly="PxControls" %>

Keď máme toto vykonané, môžeme v súbore *.aspx.cs s komponentou PxWebQuery pracovať nasledovne. Najprv si do komponenty zadáme ConnectionString a potom SQL príkaz:

wquAdresar.ConnectString = "User Id=adr;Password=aa;Data Source=xe;";
wquAdresar.SQLSelect = "select idadresar, name, address, create_date from Adresar";

Potom cez príkaz "Open", načítame do komponenty dáta z databázy, a môžeme ju pripojiť na komponentu PxSuperGrid, v ktorej sa zobrazia načítané dáta.
Výpis kompletného zdrojového kódu vidíte ďalej, aj s pripojením na komponentu PxSuperGrid:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if ((!IsPostBack)&&(wquAdresar.Active==false))
  {
    wquAdresar.ConnectString = "User Id=adr;Password=aa;Data Source=xe;";
    wquAdresar.SQLSelect = "select idadresar , name, address, create_date from Adresar";

    wquAdresar.Open();
  }
  grdAdresar.PxDataSource = wquAdresar;
  grdAdresar.DataBind();
}Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxWebQuery, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.


P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
1.1. Adresar.aspx
Adresar.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môľete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()