En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


Načítanie hodnôt z komponenty PxWebQuery cez cyklus whilePokiaľ chceme načítať nejaké hodnoty, za všetky riadky v komponente PxWebQuery, môžeme to urobiť cez cyklus while. Tento spôsob práce s komponentou PxWebQuery , sa veľmi podobá na prácu s komponentami TTable v programovacom jazyku Delphi. Sú možné dva spôsoby načítania, prvý spôsob je načítanie od prvého riadku, ku poslednému. Druhý spôsob načítania, je od posledného riadku, ku prvému riadku.
Ďalej tu uvádzame výpis kódu, kde sú hodnoty načítané od prvého riadku ku poslednému a výsledok je potom priradený do komponenty Label.

wquAdresar.First();
string s=String.Empty;
while (!wquAdresar.Eof())
{
  s = s+", "+wquAdresar.Fields["name"].ToString();
  wquAdresar.Next();
}
lblAdresar.Text = s;


V ďalšom príklade je výpis kódu, kde sú hodnoty načítané od posledného riadku ku prvému a výsledok je potom priradený do komponenty Label.

wquAdresar.Last();
s = String.Empty;
while (!wquAdresar.Bof())
{
  s = s + ", " + wquAdresar.Fields["name"].ToString();
  wquAdresar.Prior();
}
lblAdresar2.Text = s;


Príkaz wquAdresar.Eof() vracia hodnotu true v prípade, keď sa príkazom Next(), už nemôžeme posunúť na ďalší nasledujúci riadok. Podobne príkaz wquAdresar.Bof() vracia hodnotu true v prípade, keď sa príkazom Prior(), už nemôžeme posunúť na predchádzajúci riadok, pretože sa už nachádzame na prvom riadku.Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxWebQuery, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.


P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
3.1.1
-10.
Adresar.aspx
Adresar.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()