En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Download Px Framework:


V tejto časti webu si môžete stiahnuť aktuálnu verziu Px Frameworku pre danú databázu a manuál, kde sa popisuje programovanie a práca s komponentami Px Frameworku. Distribúcia komponent Px Frameworku je free, autor komponent umožňuje voľné šírenie a distribúciu komponent.


Posledná aktualizácia zo dňa: 05.05.2022


 NÁZOV / DOWNLOAD VEĽKOSŤ VERZIA DATABÁZ. PLATFORMA
Px Framework s príkladmi(Oracle Server)38,7 MB1.70.01Oracle Server
Px Framework (Oracle Server)14,1 MB1.70.01Oracle Server
Px Framework s príkladmi (MS SQL Server)38,4 MB1.70.01MS SQL Server
Px Framework (MS SQL Server)14,1 MB1.70.01MS SQL Server
Px Framework s príkladmi (MySQL Server)40,9 MB1.70.01MySQL Server
Px Framework (MySQL Server)14,2 MB1.70.01MySQL Server
Px Framework s príkladmi (FireBird Server)45,8 MB1.70.01FireBird Server
Px Framework (FireBird Server)14,5 MB1.70.01FireBird Server
Px Framework s príkladmi (InterBase Server)41,4 MB1.70.01InterBase Server
Px Framework (InterBase Server)14,3 MB1.70.01InterBase Server
Manuál pre Px Framework (Slovak version) 1,41 MB1.70.01-
Manual of Px Framework (English version) 1,32 MB1.33.01-
Zdrojové kódy jazykovej mutácie pre   Px Framework 0,2 MB1.51.01-Inštalácia Px Frameworku na klientsky počítač

Vytvoríme si nový webový projekt v programe Visual Studio. Rozbalíme súbor PxControls.zip. Po rozbalení tohto súboru, by sa nám mali objaviť adresáre "bin" a adresár "images".

Do adresára "bin" nášho projektu, nakopírujeme súbory z adresára "PxControls\bin". Pokiaľ v našom projekte nemáme vytvorený adresar "bin", tak ho vytvoríme,a nakopírujeme do neho súbory z adresára "PxControls\bin".

Vytvoríme ďalší adresár, a to adresár z názvom "Images", a nakopírujeme do neho súbory z adresára "PxControls\images". Na všetky súbory *.dll v adresári "bin" pridáme referenciu cez "Add Reference...".

Ak chceme, aby komponenty Px Frameworku boli viditeľné v aspx súboroch, musíme si v hlavičké súboru *.aspx zadefinovať "Prx" prefix. Toto vykonáme nasledovne:

<%@ Register TagPrefix="Prx" Namespace="PxControls" Assembly="PxControls" %>
<%@ Register TagPrefix="Prx" Namespace="PxUploader" Assembly="PxUploader" %>
<%@ Register TagPrefix="Prx" Namespace="PxChart" Assembly="PxChart" %>


V adresary "PxControls\manual_examples" nájdete príklady ku jednotlivým kapitolám, ktoré sú preberané v priloženom manuáli. V týchto príkladoch sú aplikované všetky komponenty Px Frameworku, a to sú komponenty PxWebQuery, PxSuperGrid, PxEdit, PxComboBox, PxFlyComboBox, PxJSDatePicker, PxGreatRepeater a pod.


Version History

Tu nájdete popis zmien verzií komponent Px Frameworku.

Autorske práva

Autormi Px Frameworku sú Ľubomír PATIN, Hu Kuang Hey a Peter ŠKODA.

Certifikát oprávnenej osoby pre prácu s Px Frameworkom

Certifikát pre prácu s Px Frameworkom môžete získať v našom školiacom stredisko, kontaktujte nás na adrese develop@proxima-soft.sk

Školenia pre prácu s Px Frameworkom

V našom školiacom stredisko poskytujeme školenia pre prácu s Px Frameworkom, kontaktujte nás na adrese develop@proxima-soft.sk

 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()