LOGICKÉ HRY


V tejto časti webu si môžete stiahnuť logické hry, a to sú Tetris a Kocky.
1. POPIS HRY
2. SPUSTENIE HRY
3. VYHODNOTENIE
4. STIAHNUTIE HRY(DOWNLOAD)

 

1. Popis hry

Hra Tetris sa hrá tak že ukladáme obrazce (kocky, elka...) tak, aby sme vykrili v jednom riadku všetky pozície. Ak ich vykryjeme všetky, tak daný riadok zmizne. Samozrejme za každý zmiznutý riadok sa nám pripočítavajú body a zmyslom hry je nahrať čo najviac bodov.
Postupom času sa zrýchľuje prísun obrazcov, čo kladie väčšie nároky na hráča. Ak hráč už nemá kde ukladať obrazce, hra končí a hráč dosiahol definitívny počet bodov. Môže zapísať aj svoje meno do okienka a môže sa najsť, ak hral dobre v okienku piatich najlepších hráčov.

 

2. Spustenie hry

Hru spúšťame voľbou v menu HRA -> start. Ak chceme novú hru použijeme voľbu v menu Hra -> Nová Hra.

 

3. Vyhodnotenie

Vyhodnotenie hry prebehne po každom skončení hry a zobrazí sa aj umiestnenie hráča.

 

4. Stiahnutie hry(Download)

Hru môžete stiahnuť kliknutím na odkaz "Hra Tetris".

1. POPIS HRY
2. SPUSTENIE HRY
3. NASTAVENIE HRY
4. VYHODNOTENIE
5. STIAHNUTIE HRY(DOWNLOAD)

 

 

1. Popis hry

Úlohou hry je poskladať kocky čo v najkratšom čase podľa priloženého obrázku.

 

2. Spustenie hry

Hra sa spúšťa použitým voľby v menu Hra -> Nová Hra alebo klávesou F2.

 

3. Nastavenie hry

Voľbou nastavenie hry môžeme nastaviť farbu číslic a farbu podstavy číslic.

 

4. Vyhodnotenie

Vyhodnotenie hry prebehne po každom skončení hry a zobrazí sa aj umiestnenie hráča.

 

5. Stiahnutie hry(Download)

Hru môžete stiahnuť kliknutím na odkaz "Hra Kocky".


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()