En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


Udalosti (Eventy) komponenty PxWebQueryKomponenta PxWebQuery obsahuje aj udalosti(eventy), ktoré sú vyvolané pri zmene stavu komponenty. Každú udalosť komponenty PxWebQuery si môžeme definovať v procedúre "Page_Load" formulára, v ktorom chceme vyvolať danú udalosť.
Definícia udalosti vyzerá nasledovne:

if ((!IsPostBack)&&(wquAdresar.Active==false))
{
  ....
  wquAdresar.AfterScroll += new PxControls.AfterScrollEventHandler(wquAdresar_AfterScroll);
  wquAdresar.Open();
  ....
}
else
{
  wquAdresar.AfterScroll += new PxControls.AfterScrollEventHandler(wquAdresar_AfterScroll);
}


Definícia procedúry "wquAdresar_AfterScroll", ktorá je volaná udalosťou "AfterScroll" bude vyzerať nasledovne:

void wquAdresar_AfterScroll(object sender, EventArgs e)
{
  lblAdresar.Text = wquAdresar.Fields["name"].ToString();
}


Pri každej zmene kurzora aktuálneho riadku, či už v komponente PxWebQuery, alebo v komponente PxSuperGrid, ktorá je napojená na komponentu PxWebQuery, je vyvolaná udalosť "AfterScroll". Pri každom vyvolaný udalosti, je do komponenty Label zapísaná hodnota stĺpca "name" aktuálneho riadku.

V ďalšom bude súhrnný popis všetkých udalostí, ktoré obsahuje komponenta PxWebQuery.

Názov udalosti Popis udalosti
 BeforeInsert Táto udalosť je vyvolaná pred vykonaným príkazu PxWebQuery.Insert();
 AfterInsert Táto udalosť je vyvolaná po vykonaným príkazu PxWebQuery.Insert();
 BeforeEdit Táto udalosť je vyvolaná pred vykonaným príkazu PxWebQuery.Edit();
 AfterEdit Táto udalosť je vyvolaná po vykonaným príkazu PxWebQuery.Edit();
 BeforePost Táto udalosť je vyvolaná pred vykonaným príkazu PxWebQuery.Post();
 AfterPost Táto udalosť je vyvolaná po vykonaným príkazu PxWebQuery.Post();
 BeforeValidPost Táto udalosť je vyvolaná pri vykonaný verifikácie zadaných položiek, pred samotným uloženým dát metódou Post();
 BeforeOpen Táto udalosť je vyvolaná pred vykonaným príkazu PxWebQuery.Open();
 AfterOpen Táto udalosť je vyvolaná po vykonaným príkazu PxWebQuery.Open();
 BeforeScroll Táto udalosť je vyvolaná pred vykonaným zmeny pozície kurzora riadku v komponente PxWebQuery
 AfterScroll Táto udalosť je vyvolaná po vykonaným zmeny pozície kurzora riadku v komponente PxWebQuery
 BeforeDelete Táto udalosť je vyvolaná pred vykonaným príkazu PxWebQuery.Delete();
 AfterDelete Táto udalosť je vyvolaná po vykonaným príkazu PxWebQuery.Delete();
 BeforeCancel Táto udalosť je vyvolaná pred vykonaným príkazu PxWebQuery.Cancel();
 AfterCancel Táto udalosť je vyvolaná po vykonaným príkazu PxWebQuery.Cancel();
 StateChange Táto udalosť je vyvolaná pri zmene stavu komponenty PxWebQuery, a to obyčajne po vykonaný príkazov Insert, Edit, Delete, Post a pod.
 AfterCreateField Táto udalosť je vyvolaná po vytvorený všetkých stĺpcov(fieldov) tabuľky komponenty PxWebQuery. Táto udalosť sa využíva prevažne na vytvorenie nového dynamického stĺpca(fieldu) tabuľky komponenty PxWebQuery.
Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()