En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


Vytvorenie nového dynamického stĺpca(field) v tabuľke komponenty PxWebQueryAk potrebujeme pri práci s komponentou PxWebQuery vytvoriť nový dynamický stĺpec môžeme tak urobiť prostredníctvom udalosti "AfterCreateField".

if ((!IsPostBack)&&(wquAdresar.Active==false))
{
  ....
  wquAdresar.AfterCreateField += new AfterCreateFieldEventHandler(AfterCreateField_Adresar);
  wquAdresar.Open();
  ....
}
else
{
  wquAdresar.AfterCreateField += new AfterCreateFieldEventHandler(AfterCreateField_Adresar);
}


V procedúre "AfterCreateField_Adresar", si vytvoríme nový stĺpec a potom mu ešte priradíme popisok(Caption). Pri vytváraný stĺpca, musíme zadať taký názov stĺpca, ktorý ešte v tabuľke komponenty PxWebQuery neexistuje.

protected void AfterCreateField_SposOsoba(object sender, EventArgs e)
{
  wquSposOsoba.DataSource().Columns.Add("FullName", Type.GetType("System.String"),
    "ISNULL(Last_Name+' ','')" + "+ISNULL(First_Name+' ','')" + "+ISNULL(', '+Titl1,'')");
  wquSposOsoba.DataSource().Columns["FullName"].Caption="Priezvisko a Meno";

  wquSposOsoba.DataSource().Columns.Add("FullNameAll", Type.GetType("System.String"),
    "ISNULL(Last_Name+' ','')" + "+ISNULL(First_Name+' ','')" + "+ISNULL(', '+Titl1,'')");
  wquSposOsoba.DataSource().Columns["FullNameAll"].Caption="Priezvisko, Meno, Titul";
}
Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()