En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


PxLogin - komponenta pre autorizáciu a prihlásenie sa do aplikácieKomponenta PxLogin slúži pre autorizáciu a prihlásenie sa do aplikácie. Komponenta obsahuje dva TextBoxy do ktorých sa zadáva meno a heslo užívateľ, a a tlačítko pre potvrdenie a prihlásenie sa do aplikácie. Viac obrázok dole:

Obrázok komponenty PxLogin


Vytvoríme si súbor Login.aspx, a do neho zapíšeme nasledujúcu definíciu komponenty PxLogin:

Súbor Login.aspx:

<Prx:PxLogin ID="lgLogin" LoginFormName="Login.aspx" FirstFormAfterLogin="Adresar.aspx" runat="server" />


Ako je vidieť z definície komponenty PxLogin, pri jej definícii sa definujú aj dve property a to sú LoginFormName a FirstFormAfterLogin. Komponentu PxLogin vložíme do každého formulára, a keď tak urobíme, komponenta PxLogin nám bude robiť strážnika, a zisťovať či sme prihlásený v systéme. Ak nie sme prihlásený v systéme, tak komponenta PxLogin nás presmeruje z pôvodného formulára do formulára ktorý je zadaný v property LoginFormName, v tomto prípade to je formulár Login.aspx. Ak sme prihlásený v systéme, komponenta PxLogin to vie zistiť zo svojej štruktúry, ostávame v pôvodnom formulári.

Keď do jednotlivých TextBoxov zadáme meno a heslo, potvrdíme to tlačítkom "Prihlásiť", tak nám komponenta PxLogin zavolá udalosť "ValidateLogin". Tejto udalosti komponenty PxLogin v tele metódy Page_Load, priradíme procedúru kde sa bude táto udalosť spracovávať. Viac príklad dole:

Súbor Login.aspx.cs:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  ...
  lgLogin.ValidateLogin += new ValidateLoginEventHandler(lgLogin_ValidateLogin);
  ...
}


Metóda lgLogin_ValidateLogin obsahuje vstupné parametre, a to sú meno a heslo, ktoré bolo zadané vo formulári komponenty PxLogin. Okrem týchto vstupných parametrov obsahuje výstupné parametre a to sú AcceptLogin a ErrorMsg.

V skratke povedané v metode lgLogin_ValidateLogin prebieha celá autorizácia, a ak meno a heslo je správne, tak do parametra AcceptLogin zapíšeme true, ak nie tak false. V prípade ak sme zapísali false, tak do parametra ErrorMsg zapíšeme aj chybovú správu. V prípade ak meno a heslo vyhovelo autorizácii a sú správne a do parametra AcceptLogin zapíšeme true, komponenta PxLogin nás automaticky presmeruje do formulára, ktorého názov je zapísaný v property FirstFormAfterLogin.

V tomto prípade je to formulár Adresar.aspx. Viac príklad dole:

void lgLogin_ValidateLogin(object sender, EventArgs e, string LoginName,
      string Passwd, ref bool AcceptLogin, ref string ErrorMsg)
{
  string GroupUsers = String.Empty;
  Int32 IdUser = -1;
  AcceptLogin = IsValidLogin(LoginName, Passwd, ref GroupUsers, ref IdUser);
  if (AcceptLogin == true)
  {
    lgLogin.GroupUsers = GroupUsers;
    lgLogin.IDUser = IdUser.ToString();
    Session["GroupUsers"] = GroupUsers.RemoveDiacritics();
  }
  else
  {
    ErrorMsg = "Nezadali ste správne meno alebo heslo !!!";
    lgLogin.GroupUsers = String.Empty;
    lgLogin.IDUser = "-1";
    Session["GroupUsers"] = null;
  }
}


Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môľete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()