Výpis zdrojového kódu súboru BasePage.cs


using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;

namespace PxFiles
{
    /// <summary>
    /// Základná trieda pre jednotlivé stránky aplikácie.
    /// </summary>
    public class BasePage : System.Web.UI.Page
    {
        #region [ Overrides ]
        protected override void OnInit(EventArgs e)
        {
            base.OnInit(e);
            this.Title = "Px Framework";
        }
        protected override void OnPreInit(EventArgs e)
        {
            base.OnPreInit(e);
            this.Page.Theme = this.CurrentTheme;
        }
        #endregion

        #region [ Getters, Setters ]

        public String CurrentTheme
        {
            get
            {
                return "Default";
            }
        }
        #endregion


    }
}

Návrat na pôvodnú stránku