Výpis zdrojového kódu súboru BaseMasterPage.cs


using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;

namespace PxFiles
{
    /// <summary>
    /// Základná trieda pre MasterPage.
    /// </summary>
    public class BaseMasterPage : System.Web.UI.MasterPage
    {

    }
}

Návrat na pôvodnú stránku